کاربرگ ها و فرم های مربوطه

تعداد بازدید:۹۸
ردیف عنوان فرم یا کاربرگ مستندات
1   کاربرگ درخواست پذیرش اولیه واحد فناور در مرکز رشد دریافت فایل
2    فرمت پاورپوینت دفاع از ایده دریافت فایل
3    فرم قرارداد استقرار واحد های فناور در مرکز رشد دریافت فایل
4    فرم درخواست استقرار واحد فناور در مرکز رشد دریافت فایل
5    فرم درخواست تسهیلات از مرکز رشد فناوری دریافت فایل
6    فرم اختصاص حق امتیاز به مرکز رشد دریافت فایل
7    فرم ضمانت استقرار واحد فناور در مرکز رشد دریافت فایل
8    فرم تایید اصالت ایده  دریافت فایل
9    فرم گزارش پیشرفت دوره رشد واحدهای فناور دریافت فایل
10    فرم خلاصه اطلاعات واحدهای فناور دریافت فایل
11    فرم نظرسنجی عملکرد مرکز رشد فناوری  دریافت فایل
12    فرم تسویه حساب واحد فناور با مرکز رشد دریافت فایل