کارگاه های برگزار شده سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۱۶۰
ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مستندات
1 آشنایی با اصول کارآفرینی وِیژه دانشجویان آقای دکتر ادریس حسین زاده  1402/03/06 پوستر
2 آشنایی با مرکز رشد فناوری سلامت ویژه دانشجویان آقای دکتر میثم رحمانی 1402/03/09 پوستر
3 آشنایی با اصول کارآفرینی وِیژه دانشجویان بهداشت محیط آقای دکتر ادریس حسین زاده 1402/03/13 -
4 آشنایی با مرکز رشد فناوری سلامت ویژه اعضای هیات علمی آقای دکتر میثم رحمانی 1402/04/24 پوستر
5 از خلاقیت تا نوآوری آقای دکتر منتظری 1402/07/04 پوستر
6 کارمندی یا کارآفرینی؟ آقای دکتر مسلم سارانی 1402/07/23 پوستر
7 نشست ایده پردازی  آقای دکتر میثم رحمانی 1402/09/13 پوستر
8 مدرسه کسب و کار خانم دکتر غزال مجیدی

1402/09/15

1402/09/18

پوستر