اعضای شورای مرکز رشد

تعداد بازدید:۳۵۲

  • جناب آقای دکترامیر قادی پاشا، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
  • جناب آقای دکتر مرتضی همت، معاونت محترم آموزشی تحقیقات و دانشجویی
  • جناب آقای دکتر میثم رحمانی، مدیر محترم مرکز رشد
  • جناب آقای مهندس حاج علیرضا عسگریان، مدیر عامل گروه صنعتی شیشه کاوه
  • جناب آقای دکتر محمدرضا روحانی، هیات علمی بالینی رشته پزشکی
  • جناب آقای علی اسماعیلی، کارشناس امور مالی