درباره رویداد

تعداد بازدید:۱۱۰

 

 

*معرفی رویداد*

اولین رویداد ایده شو سلامت ساوه با همکاری مشترک مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه و کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این رویداد شناسایی ایده های نوآورانه و فناورانه مرتبط با حوزه سلامت در سطح کشور است.


*محورها*

هوش مصنوعی و رباتیک
سلامت الکترونیک
تجهیزات پزشکی
فناوری های بازتوانی
بیوانفورماتیک
سایر حیطه‌های علوم پزشکی و بهداشت


*تقویم برگزاری*

مهلت ارسال ایده ها: ۲۷ بهمن
دریافت ایمیل پذیرش: ۳۰ بهمن
شروع منتورینگ: ۱ اسفند
رویداد: ۱۵ اسفند


*ارکان اصلی رویداد*

 

رئیس رویداد: دکتر امیر قادی پاشا

دبیر رویداد: دکتر مرتضی همت

دبیر علمی: دکتر میثم رحمانی

دبیر اجرایی: دکتر پریسا حسینی