کارگاه های برگزار شده سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۹
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری مستندات
1 مفاهیم اولیه کارآفرینی آقای دکتر ادریس حسین زاده 1400/08/22 _
2 کارآفرینی دانش بنیان آقای دکتر ادریس حسین زاده 1400/08/23 _