واحدهای فناور

تعداد بازدید:۴۷۶

ایمن محیط آزما

محصول: تولید دستگاه جداساز کاغذ و مقوا از پسماند

مدیر عامل: آقای دکتر آرش رضایی 

تلفن تماس: 09198046230

 

 

مهندسی مشاور آب طنین سردشت

محصول: تولید محلول ضد عفونی سطوح نانو 

مدیر عامل: آقای مهندس عبدالرحیم یوسف زاده 

تلفن تماس: 09143425434

 

توانیاد هوشمند

محصول: سامانه توانبخشی شناختی مبتنی بر بازی

مدیر عامل: آقای دکتر میثم رحمانی 

تلفن تماس: 09151901855

 

 

هوشمندسازان سلامت

محصول: سامانه پایش تردد افراد در مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی

مدیر عامل: آقای مهندس فرزاد میرزاخانی

تلفن تماس: 09184341407

 

تولید کننده فرآورده های طبیعی و داروهای گیاهی طب سنتی

محصول: تولید فرآورده های طبیعی و داروهای گیاهی طب سنتی

مدیر عامل: آقای دکتر محمد پناهی

تلفن تماس: 09124644668

 

ایده پردازان سلامت

محصول: نشانگر سیلاب

مدیر عامل: آقای دکتر مختار مهدوی

تلفن تماس: 09394766913