اخبار

وبینار از خلاقیت تا نوآوری  زمان: پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲
برگزاری وبینار نوآوری تا خلاقیت

وبینار از خلاقیت تا نوآوری زمان: پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲

مرکز رشد فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه با همکاری شرکت زیست فناوری لیاژن برگزار می کند(اولین کارگاه از سلسله کارگاه های مشترک از ایده تا ثروت): کارگاه از خلاقیت تا نوآوری (مسیر حرکت از ایده تا بازار) سخنران: دکتر حجت اله منتظری زمان: پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۲-۱۰ لینک ثبت نام: https://liagene.ir/index.php/component/guru/guruprograms/۵-business/۱۸- شرکت برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه رایگان است. کد تخفیف برای ثبت نام رایگان: SAVEH۱۰۰ لینک شرکت در کارگاه: http://webc۲.sums.ac.ir/farhangi Instagram: @liagene.biotech Telegram: @Saveh_HealthTechIncubator

ادامه مطلب