سومین جلسه مشترک کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز رشد فناوری سلامت برگزار شد.

۰۸ آذر ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۴ کد : ۳۹۹۴ اخبار دانشجویان
تعداد بازدید:۴۳
سومین جلسه مشترک کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و مرکز رشد فناوری سلامت برگزار شد.

سومین جلسه مشترک کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی ساوه و مرکز رشد فناوری سلامت در تاریخ 7 آذر ماه  1402 برگزار شد.  مدیر محترم مرکز رشد فناوری سلامت، سرپرست محترم کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده، کارشناسان و دانشجویان کارگروه فناوری در این جلسه حضور داشتند. اقداماتی نظیر برگزاری مدرسه کسب و کار و مجهز کردن اتاق مشترک کمیته تحقیقات و مرکز رشد در دستور کار قرار گرفت. در انتهای جلسه درباره برنامه های آتی این دو مجموعه پیشنهاداتی ارائه گردید. 


نظر شما :